Vg 246

Västergötland: Blidsbergs kyrka


᛭ ᚦᚮᚱᛘᚯᚦᚱ ᛬ ᚵᛁᛆᚱᚦᛁ
ᛒᚯᚠᛁ

+ þormoþr : giarþi bofi

Tormod gjorde [dopfunten]. Bofi.


Den medeltida dopfunten av sandsten står i kyrkan och används fortfarande.

Foto © Christer Hamp 2010-07-23