Vg 247

Västergötland: Hössna kyrka


a=u=æ ÷ maria ÷ iæssus +

Ave Maria Jesus


Klockan i Hössna kyrka har även en latinsk inskrift som daterar den till 16 juli 1345. I början och slutet av inskriften står ett gjutarmärke som även finns på andra klockor. Före första gjutarmärket står runan o, vilket Västergötlands runinskrifter har svårt att reda ut. Rundata har inte alls tagit med den runan.

Foto © Christer Hamp 2015-08-12

det.