Vg 251

Västergötland: Finnekumla kyrka


atreos : -æe

Andreas gjorde


Dopfunten från 1100-talet står i Finnekumla kyrka. Vid mitten av 1800-talet låg den i två delar på kyrkogården, kastad bland skräp. Den skänktes 1876 till Göteborgs museum, men deponerades 1954 åter i kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2012-07-14