Vg 252

Västergötland: Gällstads kyrka


antreos : kærþe kaR

Andreas gjorde karet


Dopfunten är från slutet av 1100-talet och finns nu i Historiska museet i Stockholm

Foto © Christer Hamp 2004-01-04

Tillbaka till listan