Vg 257

Västergötland: Tumbergs kyrkoruin


... ...esþi : sen : ...iR : tufa : ma... ...

... reste stenen efter Tuve, hans ingifta släkting ...


Fragmentet av runstenstenen av granit finns nu i Tumbergs skol- och hembygdsmuseum, Fagrabovägen 14 i norra delen av Vårgårda.

Foto © Christer Hamp 2009-07-18