Vg 258

Västergötland: Norra Björke kyrka


a=u=æ ma=ria g=rasia

Ave Maria gratia


Ristningen finns på dopfunten på den sida som vetter mot församlingen. Under den finns Vg 259. Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2008-04-20

Tillbaka till listan