Vg 259

Västergötland: Norra Björke kyrka


fuþorkh

fuþorkh


Ristningen finns på dopfunten på den sida som vetter mot församlingen. Ovanför den finns Vg 259.

Foto © Christer Hamp 2008-04-20

Tillbaka till listan