Vg 261

Västergötland: Lödöse, Passagården 1:68, S:t Peders socken


hkli

Helge (?)


Knivskaftet av horn finns i Lödöse museum

Foto © Christer Hamp 2008-04-18