Vg 262

Västergötland: Lödöse, Passagården 1:76


tibi sol(i) pækaui æþ m(a)lom koram ti fici uþ iustifi... ...
(s)iribusm t=uis æþ finkas kom iutikaris

Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut iustifi[ceris in] sermonibus tuis et vincas cum iudicaris.

Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.


Träskaftet till en stylus finns på Lödöse museum. Det påträffades vid utgrävning 1969 i hörnet Magnusgatan - Eriksgatan. Den latinska texten är hämtad från den latinska Vulgata-bibeln, Psaltaren 50:6. Den svenska översättningen här är ur den svenska bibelöversättningen, Davids psalm 50.

Foto © Christer Hamp 2013-06-07