Vg 269

Västergötland: Lödöse, Spetalen 1:16, S:t Peders socken


b(æ)(t)a ÷ pa-iæ(a)-ia...
...-ibot------r--(a)

-


Trästickan från början av 1200-talet finns i Lödöse museum

Foto © Christer Hamp 2008-04-18 och 2013-06-07