Vg 270

Västergötland: Långgatan, Lödöse


fuþorkhniastblmRn--
-
-
ffffRRRRRffRfffRfRRffR

fuþorkhniastbmlR
-
-
-


Trästickan från mitten av 1200-talet påträffades 1971 vid utgrävningar i Lödöse och finns nu i Lödöse museum. Två av sidorna har runor inskurna, de två andra sidorna en serie korta och långa streck. Runorna betecknar här gyllental, men stickan är ingen fullständig kalender. Strecken är den tidigare populära räkneleken Sankt Peders lek. Stickan beskrivs i Fornvännen 1972, s. 98-103 av Elisabeth Svärdström, som bl.a. skriver:
Serien utgör lösningen till ett räkneproblem, som i korthet går ut på att skilja 15 »vänner» från 15 »fiender» genom att ställa upp alla 30 i den nämnda, för den oinvigde skenbart slumpvisa ordningsföljden och sedan avskilja var 9:e man tills 15 återstår. Utlottningen drabbar därvid alla fienderna men skonar vännerna. Det förekommer också varianter av Sankt Peders lek med andra indextal än 9. Var och en kan förresten till ett bestämt indextal på praktisk väg skaffa sig en nyckel.

Foto © Christer Hamp 2013-06-07