Vg 27

Västergötland: Häggesleds kyrka


... ...ti ...(i)na ifti(R) (s)u(i)... ...

... satte dessa stenar efter ...


Fragmentet av runstenen finns i tornrummet i Häggesleds kyrka.

Foto © Christer Hamp 2009-07-18