Vg 30

Västergötland: Järpås kyrka


× kabR × uk × uikmanr × satu × stin × þisi × uk × kaþu × bru × aftiR × þuru ×

Gapr [?] och Vigman satte denna sten och gjorde bron efter Tora


Runstenen är inmurad till vänster om kyrkans ingång i västra kyrkomuren, i markhöjd, synlig utifrån

Foto © Christer Hamp 2018-06-11

Tillbaka till listan