Vg 271

Västergötland: Lödöse, Spetalen 1:21, S:t Peders socken


ᚠᛆᛘᛂᚱ

fa mer

Får jag mer!


Benet med inskriften frinns i Lödöse museum

Foto © Christer Hamp 2008-04-18