Vg 279

Västergötland: Lödöse, Kroken 14:2


mun : þu ᛫ mik : man : þik : un : þu : m(e)r : an : þRr
brmR mk

Tänk på mig, jag tänker på dig! Älska mig, jag älskar dig!
Förbarma dig över mig!


Vävkniven av eneträ påträffades vid utgrävning söder om den medeltida Klostergränden strax väster om nuvarande Lödöse torg. Huvudinskriften finns också enligt Elisabeth Svärdström ordagrant på tre trästickor från Bergen. Lödöseinskriften är från början av 1100-talet, och därmed äldre än trästickorna från Bergen.

Foto © Christer Hamp 2013-06-07