Vg 280

Västergötland: Lödöse, Kroken 14:2, S:t Peders socken


(u)ær þu * uin min * arnfintir * læk- ...
...-lek þit * hua * kenke

Var min vän, Arnfinn! ...
... ginge


Trästickan av bok finns i Lödöse museum

Foto © Christer Hamp 2008-04-18