Vg 35

Västergötland: Läckö


: tuliR : risþi : stin : þonsi : aft : þurkil : mag : si-

Tolir reste denna sten efter Torkel, sin frände


Stenen står vid vägen mellan Läckö slott och Otterstad två km sydväst om Läckö. Den har stått på samma plats åtminstone sen 1600-talet.

Foto © Christer Hamp 2005-07-09

Tillbaka till listan