Vg 36

Västergötland: Rackeby kyrkogård


+ gunnur : øþ(g)er +

Gunnur Ödger


Stenen står lutad mot kyrkogårdsmurens insida till vänster om ingången. Inskriften är huggen i bandet längst ner på det som återstår av stenen.

Foto © Christer Hamp 2011-08-06

Tillbaka till listan