Vg 39

Västergötland: Åkersberg, Rackeby socken


[þr]asi : sati : stia : þasi : ut : haftan : sun : s(i)(n)

Trase satte denna sten efter Halvdan, sin son


Stenen står sedan 1936 i norra änden av ett skogsparti en km sydväst om Rackeby kyrka. Närmaste väg går vid skogspartiets södra ände ett hundratal meter från stenen. Ingen stig finns, så lättaste sättet att nå stenen är att från vägen följa skogspartiets östra kant och sedan vika av åt vänster.
Med tanke på att stenen är så pass svår att hitta måste jag ge en eloge åt runvårdarna som renoverade den 2010. Stenen hittades i fyra delar i en åker stax intill år 1900.

Foto © Christer Hamp 2011-08-06

Tillbaka till listan