Vg 40

Västergötland: Råda kyrka


+ þurkil ÷ sati + stin + þasi + itiR + kuna + sun * sin + iR * uarþ + tuþr + i uristu + iR * bþiþus + kunukaR ×

Torkel satte denna sten efter sin son Gunne. Han stupade i striden, då konungarna kämpade


Stenen är inmurad i södra vapenhusets västra vägg. Det är inte klart vilket slag om avses, men det kan vara fråga om slaget vid Svolder år 1000

Foto © Christer Hamp 2015-08-11

Tillbaka till listan