Vg 45

Västergötland: Skalunda kyrka


: hragli : auk : alkisl : satu : stin : þesi : eftR : serla : faþur : sin

Hragli och Algisl satte denna sten efter Särle, sin fader


Stenen står på kyrkogården några meter till höger om Vg 44 sedan 1869. Tidigare har den varit inmurad i kyrkans golv. Den är nu rest på en äldre gravhög, som innehåller sten, aska och brända ben.

Foto © Christer Hamp 2011-08-06

Tillbaka till listan