Vg 44

Västergötland: Skalunda kyrka


...(r)iþr × risþi × stin + eftiR × sunu × sina × suin × ...

... reste stenen efter sina söner, sven ...


Stenen står på kyrkogården några meter till vänster om Vg 45. Den har tidigare varit inmurad i kyrkans golv.

Foto © Christer Hamp 2011-08-06

Tillbaka till listan