Vg 52

Västergötland: Husaby kyrkogård


ᚴᚤᚱᛂᚦᚱᛚᛁ

kyreþr li... ...

Gyrid lät ...


Fragmentet av en gravhäll från omkring år 1100 finns nu i Husaby kyrkas södra tornkammare, ett par varv upp i spiraltrappan.

Foto © Christer Hamp 2011-08-08