Vg 53

Västergötland: Husaby kyrka


... ... þina : ufiR : (s)(t)urb(i)(u)(r)n :

... [lät rista] denna [sten] efter Styrbjörn ...


Fragmentet av en gravhäll från 1100-talet förvaras nu på Historiska museet i Stockholm

Foto © Christer Hamp 2006-01-27

Tillbaka till listan