Vg 56

Västergötland: Källby ås


stur-akR + sati + stin + þasi + (i)ftiR + kaur + faþur + sin

Styraker satte denna sten efter Kaur, sin fader


Stenen stod tidigare i Skälvums by. Texten är kortfattad och ger ingen ledning till hur man ska tolka den egendomliga figuren på stenen. Den har setts som Tor med styrkebältet runt midjan eller den fjättrade djävulen. Numera står den mitt emot Vg 55 med dess tydligt kristna budskap

Foto © Christer Hamp 2003-07-26

Tillbaka till listan