Vg 59

Västergötland: Norra Härene gamla kyrka


rifnikR : auk : kiali : auk : brunulfR : auk : kifulfR : satu : stin : þonsi : iftiR : fut : faþur : sin : harþa : kuþon : þign : sua : hifiR : osa : as : igi : mun : sum : kuin : ift : uir : siþon : kaurua :: hialmR : auk : hiali : hiaku : runaR *

Rävning och Gälle och Brynjulv och Gävulv satte denna sten efter Fot, sin fader, en mycket god tägn.
Åsa makens
minne hedrat
så som hustru
hädan efter
ej skall göra.
Hjälm och Hjälle högg runorna.


Stenen står i parken vid Dagsnäs. Gå in stora infarten mot slottet. Stenarna finns på gräsmattan till vänster, Vg 59 närmare ingången till parken, de andra tre närmare byggnaderna. En del av inskriften är avfattad på fornyrdislag, germanernas rytmiska bokstavsrimmade versmått, som även användes för Eddadikterna. Ordet tägn betecknar en ansedd bofast man. Stenen har varit inmurad i Norra Härenes gamla kyrka, som var ruin redan på 1600-talet. År 1795 flytades den därifrån till Dagsnäs.

Ristare: Hjälm (S) och Hjalle (S)

Foto © Christer Hamp 2016-08-16

Tillbaka till listan