Vg 60

Västergötland: Kinnevedums kyrkogård


-

-


Gravhällen från 1100-talet finns på kyrkogården. Den är försedd med en s.k. nonsensinskrift, runliknande tecken utan betydelse. Inskriften finns på den lägre stenen väster om den höga mittenstenen. Den kan vara svår att upptäcka, men jag har märkt ut den på miljöbilden - klicka på länken "Miljö" nedan och leta med pekaren på den bilden!

Foto © Christer Hamp 2009-07-17