Vg 65

Västergötland: Norra Vånga kyrka


ᚺᚨᚢᚲᛟᚦᚢᛉ

haukoþuz

-


Runstenen står sedan 1936 rest på gräsmattan söder om prästgården. Tidigare var den inmurad i gamla kyrkan, som revs 1875. Den är huggen med den äldre runraden, och inskriften går från höger till vänster. Här ovan är runorna återgivna som om de huggits från vänster till höger. Inskriften kan vara ett mansnamn.

Foto © Christer Hamp 2015-08-11