Vg 66

Västergötland: Postgården, Norra Vånga socken


ᚭᛋᛅ × ᛅᚢᚴ × ᚦᚢᚱᛅ × ᚱᛁᛋᚦᚢ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᚭᚾᛋᛁ × ᛁᚠᛏᛁᛦ × ᚭᛋᚴᚢᛏ ×

osa × auk × þura × risþu × stin × þonsi × iftiR × oskut ×

Åsa och Tore reste denna sten efter Åsgöt.


Runstenen står rest väster om Norra Vånga kyrka, utanför kyrkogårdsmuren. 1927 - 2014 stod den på norra sidan om vägen genom Vånga by.

Foto © Christer Hamp 2015-08-11