Vg 68

Västergötland: Saleby kyrkogård


hær (*) ---...

Här ...


Gravhällen från 1200-talet i form av en liljesten ligger i kyrkans golv ett par meter framför predikstolen.

Foto © Christer Hamp 2008-07-20