Vg 69

Västergötland: Saleby kyrkogård


hær ÷ ligær ÷ kallo -...i ÷ af suntr-... :

Här ligger Kallo (?) från Sundr ...


Fragmenteet av en gravhäll från 1200-talet ligger idag inklämt bakom en dopfunt i kyrkans vapenhus.

Foto © Christer Hamp 2008-07-20