Vg 71

Västergötland: Skara domkyrka


+ mi(k) : a ...kbr : i(f)(a)rs --- ...-(k)...n--r : (r)...n +

Mig äger ... -kamp(?) Ivars son(?) ...


Liljestenen finns nu att se i Vänermuseet i Lidköping. Den har tidigare legat som golvsten i domkyrkans södra korgång.

Foto © Christer Hamp 2014-07-21