Vg 70

Västergötland: Saleby kyrkogård


mik a : þolfær : hær : ligæ(r) ...(i)s--...

Tolfer äger mig. Här ligger ...


Gravhällen från 1200-talet i form av en liljesten ligger i kyrkans golv under trappan till predikstolen

Foto © Christer Hamp 2008-07-20