Vg 73

Västergötland: Synnerby kyrka


× karR × auk × kali × reistu × stin × þensi × eftiR × ueurþ : faþur × sin * muk * kuþan * þekn *

Kår och Kale reste denna sten efter Veurd, sin fader, en mycket god tägn


Stenen står rest 50 m väster om kyrkans västra ingång. Den var tidigare inmurad i östra vapenhusväggen på den gamla kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2015-08-11

Tillbaka till listan