Vg 74

Västergötland: Vinköls skolgård


× ak-(t)i × risti × stin × þonsi × eftiR × oskut × þekn [× ha]rþa + ku... ...ur × sin +

Ågute reste denna sten efter Åsgöt, sin fader, en mycket god tägn.


Runstenen står nu rest på skolgården till Vinköls skola. Där stod tidigare den gamla kyrkan som revs 1870, och där runstenen var inmurad.

Foto © Christer Hamp 2010-07-24