Vg 77

Västergötland: Eggby kyrkogård


+ auka : raisti : stain : þansi : aftiR : osbiurn : sun : sin ×

Öga reste denna sten after Åsbjörn, sin son


Stenen står rest på kyrkogården väster om kyrkan. Den har tidigare varit inmurad i kyrkans yttervägg. Det är inte känt om Öga är ett mans- eller kvinnonamn.

Foto © Christer Hamp 2008-07-19