Vg 76

Västergötland: Backgården, Bolums socken


[s]uen : gislar:sun : let : gira : bro þæsa firir : sial : sina ok * [--þur sins :] þat ær : re(t) : h[-ær]ium : a=t= =biþia : bat[ær]

Sven Gislarsson lät göra denna bro för sin och sin faders själ. Envar bör här bedja Pater [noster]


Från bilvägen går en traktorväg åt sydväst. Följ den 300 m till slutet av åkern på vänster hand, sväng där snett in mot höger in i skogen och fortsätt ett hundratal meter.
Ett femtiotal meter väster om stenen finns några oregelbundna stenrader över ett kärrområde, som kan vara resterna av den i inskriften omtalade bron.

Foto © Christer Hamp 2009-07-17