Vg 87

Västergötland: Gudhems kyrka


[au]liR * a[uk * þurk]ls * lakþ[u * stin : efr *] tusta [* faþur] ...

Örer och Torkel lade stenen efter Toste, [sin] fader


Gravhällen sitter inmurad i södra väggen i vapenhuset.

Foto © Christer Hamp 2007-06-01

Tillbaka till listan