Vg 88

Västergötland: Gudhems kyrka


: haraldær : gæþ- -ualf (þ)(æ)nna : i(f)(i)(r) : s-...(u)a(r)- : {A} :+ ¶ + {AVE} {MARIA} : grati{A} ÷ plena : lat : f...ær :

Harald gjorde detta valv över ... Ave Maria gratia plena. Låt ...


Gravhällen från omkring år 1200 sitter klamrad till norra väggen i vapenhuset

Foto © Christer Hamp 2007-06-01

Tillbaka till listan