Vg 90

Västergötland: Torestorp, Håkantorps socken


ᛒᚢᚱᚦᛁᛦ × ᛋᛅᛏᛁ × ᛋᛏᛁᚾ × ᚦᚬᚾᛋᛁ × ᛁᚠᛏᛁᛦ × ᚼᛁ--ᚭ × ᛋᚢᚾ × ᛋᛁᚾ × ᚼᛅᚱᚦᛅ × ᚴᚢᚦᛅᚾ × ᛏᚱᛁᚴ ×

burþiR × sati × stin × þonsi × iftiR × h(i)--o × sun × sin × harþa × kuþan × trik ×

Broder satte denna sten efter H... , sin son, en mycket god ung man


Runstenen står rest på en kulle på västra sidan om vägen 4 km norr om Torbjörntorp. Det är den tidigast dokumenterade av alla runstenar: den nämns i skrift första gången 1287 i ett brev av Magnus Ladulås som gränsmärke mellan Gudhems kloster och Håkantorps by.

Foto © Christer Hamp 2010-07-23