Vg 89

Västergötland: Hornborga ödekyrkogård


...-uþ... ...rk(i)-...

-


Gravhällen från omkring år 1200 ligger söder om kyrkoruinens långhus, överväxt med både gräs och mossa. Runorna lär ska finnas "på stammen till det ristade korset" enligt Riksantikvarieämbetets undersökning.

Foto © Christer Hamp 2008-07-19