Vg 92

Västergötland: Högstena kyrka


Foto © Christer Hamp 2009-07-19