Vg 92

Västergötland: Högstena kyrka


: iarutr : auk : a[uþin : risþu : s... ... ... as]ur : faþur : sin : bunt=(a) : hrþa : kuþan :

Jorund och Audin reste stenen efter Assur, deras fader, en mycket god man


Det som återstår av runstenen finns i en kyrkbod på kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2009-07-19