Västergötland: St Olofs kyrka, Falköping


ioha^nns
raþmik
þaus
-umt-k^nil
bu-
deus

Johannes
läs mig
Gud
-
-
Gud


Putsinskrifterna finns i en nisch i korets södra vägg, både på östra och västra sidan och i den lilla fönsternischen. Koret ligger i den äldsta delen av kyrkan, från 1100-talet.

Foto © Christer Hamp 2016-08-16