Västergötland: St Olofs kyrka, Falköping


Foto © Christer Hamp 2016-08-16