Vr 3

Värmland: Västra Hovlanda, Hammarö socken


: (b)iaurn : ri(s)-- [: stin : þin... ]iftr : iskir : si... ...

Björn reste denna sten efter Esger, sin ...


Runstenen står rest 7 km SSO om Karlstads centrum, vid en liten väg 100 m öster om Hallerudsleden (väg 562)

Foto © Christer Hamp 2012-06-22

Tillbaka till listan