Vr 4

Värmland: Övre Ulleruds kyrka


fuþorkhniastblmR fuþ...

fuþorkhniastblmR fuþ...


Dopfunten av sandsten är från början av 1200-talet, och har runalfabetet inhugget i foten.

Foto © Christer Hamp 2007-06-25

Tillbaka till listan