Vs 1 - 2

Västmanland: Stora Rytterns kyrkoruin


Foto © Christer Hamp 2009-06-21

Tillbaka till listan