Vs 2

Västmanland: Stora Rytterns kyrkoruin


-

-


Stenen står rest på kyrkogården intill Vs 1.

Foto © Christer Hamp 2009-06-21