Vs 23

Västmanland: Gussjö, Fläckebo socken


[...ui... × lit × ri-... ...iþun × e(f)ti × ...l... ...lir × ...b... ...----num × --þi × re---niraeft(R)-...]

... lät resa ... efter ...


Runstenen står vid vägkanten 100 m sydost om Gussjö gård. Inskriften är till största delen bortvittrad.

Foto © Christer Hamp 2009-08-02